Tutvustus

Hobitants

On mõeldud regulaarseks tantsimise õppimiseks täiskasvanutele ja noortele alates gümnaasiumi klassidest.
Tantsukoolis Tango tegeletakse harrastustantsijate õpetamisega alates 1999. aastast. Õppetöö toimub septembrist-maini, lisaks tanstulaager suvel ja/või talvel.
Harrastustants on loomulikuks tantsutee jätkuks kui oled eelnevalt tantsimisega tegelenud (lapsepõlves tantsinud, osalenud seltskonnatantsu kursustel, vms.). Tantsutundides osalemine pakub mõõdukalt füüsilist, emotsionaalset ja sportlikku pinget. Kerget võistlusmomenti ja -hasarti on võimalik kogeda osaledes täiskasvanutele korraldatavatel tantsuvõistlustel, kus võistlusklassid koostatakse vastavalt vanusele ja tantsuoskuse tasemele.

Tunnid

Tunnid toimuvad kahes grupis, Hobi 1 ja Hobi 2. Tundide toimumisaegu vaata siit.
Lisaks õpetajaga tundidele on harrastustantsijatel üks kord nädalas võimalik osaleda iseseisvas harjutustunnis. Kiiremaks edasiminekuks on soovitav võtta Tantsukool Tango treeneritelt individuaaltunde (täpsem info treeneri käest).

Rühmad

Harrastajad

Hobi 1 rühmas toimuvad tunnid üks kord nädalas. Õpitakse tantse: aeglane valss, viini valss, tango, quickstep, samba, cha cha cha, rumba ja jive. Keskendutakse tantsimise tehnikale ja põhifiguuridest koosnevate koreograafiate õppimisele. Korratakse ka tantsukursustel õpitut, sealhulgas selliseid tantse nagu social foxtrot. Grupiga liitumise eelduseks on läbitud seltskonnatantsuprogramm.

Hobi 2

Hobi 2 rühma tantsutunnid toimuvad kaks korda nädalas. Eraldi toimuvad tunnid standard- ja ladina-ameerika tantsude õppimiseks. Õpitakse tantse: aeglane valss, tango, viini valss, aeglane foxtrot, quickstep, cha cha cha, samba, rumba, paso doble ja jive. Lisaks tehnilistele nüanssidele keskendutakse isiklike tantsukoreograafiate uuendamisele ja kordamisele. Grupiga liitumine grupi treenerite nõusolekul, eelduseks on varasem võistlustantsijakarjäär ja/või pikk tantsuharrastamise kogemus.
Tundide toimumisaegu vaata siit.

Hobitants
Hobitants
Hobitants